Publications

 • “Niyojit Parvatarohan: Vanyata aur Sampannata ke Beech Santulan.” (Hindi) PAHAR Vol I, (Ed) Dr Shekhar Pathak, Nanital, 1983.
 • “Ecological impact assessment of religio touristic activities in Gangotri-Gaumukh area.” In Vedic philosophy for Himalayan Eco-system development, (Ed) M.L. Dewan & B.D. Joshi, Concept Pub. Company, N. Delhi, 1993.
 • “Garhwal Kshetra Main Paryavaran Sanrakshan Arthvyavastha Ka Paryay Athwa Pratisthapan.” (Hindi) Ed. Dr. M.S. Rawat, Takshashila Prakashan, N. Delhi,1993.
 • An effort towards eco-conservation in Gangotri-Gaumukh Himalaya. Nehru Mountaineering Journal, Vol. I, (Ed) Col M.P. Yadav, Columbia Press, 1995.
 • “Eco-conservation for ecotourism.” In Profiles of Indian tourism, (Ed) Dr. Shalini Singh, A.P.H. Pub., N.Delhi, 1996.
 • “Search and Rescue Cell for Uttarkashi District A View.” Nehru Mountaineering Journal, Vol. II, (Ed) Col M.P.Yadav, Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, Columbia Press, N. Delhi, 1996.
 • Sankat Ke Sutra Avam Niyojan.” (Hindi) Parvat Vani, N.Delhi, 1996.
 • Afforestation in Gangotri-Gaumukh Area. Nehru Mountaineering Journal, Vol. IV, (Ed) Col. Ajit Dutt. Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, Columbia Press, N.Delhi, 1999.
 • Ecotourism: An Alternative For Sustainable Development of Garhwal Himalaya, Nehru Mountaineering Journal, Vol.V, (Ed) Col. Ajit Dutt, Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, Columbia Press, N.Delhi, 1999.
 • Tourism in Garhwal Himalaya Past Present and Future. Nehru Mountaineering Journal, Vol. VI. (Ed) Major Kulwant Dhami, Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, Columbia Press, N.Delhi, 2000.
 • “Kathin Shikhar ka Sparsh.” (Hindi) PAHAR, (Ed) Dr. Shekhar Pathak, Nanital, 2002-03.
 • Mountain Tourism in High Altitude Areas of Garhwal Himalaya. Nehru Mountaineering Journal, Vol.VIII, (Ed) Col. Ashok Abbey, Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, Columbia Press, N. Delhi, 2002-03.
 • Pilgrimage and Tourism in Gangotri-Gaumukh Area: Formulation of Development Planning and Conservation Model, Vol. II, (Ed) Dr. M.S.S. Rawat, Printmedia House, Srinagar, (Garhwal).